برق ساختمان

 

لزوم تعمیر و نگهداری تاسیسات برق ساختمان و کاهش هزینه‌ها

از آنجا که ساختمان یک سرمایه ملّی است ، عدم کنترلهای لازم پس از ساخت آن، خسارت های جبران ناپذیری بر اقتصاد هر کشور بر جای میگذارد. اجزای ساختمان شامل بخشهای مختلف معماری،سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی در طول عمر مفید خود، بر اثر عوامل ناشی از شرایط جوی و خطرات طبیعی مانند زلزله، سیل و طوفان، قصور در نگهداری، بهره برداری نامناسب، عدم کنترل و بازرسیهای ادواری از شرایط بهره برداری تأسیسات برقی و مکانیکی ، ممکن است دچار فرسودگی زودرس و از دست دادن عملکرد صحیح خود از نظر فنی ،ایمنی و بهداشت شوند. از این رو برای نگهداری از ساختمان و اجزای آن نیاز به اشخاص ذیصلاحی است ، که  بتوانند عملکرد صحیح تاسیسات ساختمان را در طول عمر مفید آن کنترل نموده و در صورت نیاز اقدام به تعمیر یا تقویت اجزای آسیب دیده نمایند.

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برق (PM) مجموعه فعالیت‌ها و روش‌های منظم و دوره‌ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود، به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب، انجام می‌شود. به نحوی که افزایش بهره‌وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه‌های سنگین خرید و تعمیرات قطعه برای مجموعه به حداقل برسد.

با عقد یک قرارداد تعمیر و نگهداری شما می توانید  امنیت را در ساختمان خود احساس کنید. شما تصمیم گیرنده هستید  چه سطح خدمات ، با امکان دیگر به همراه تجهیزات جانبی دیگر داشته باشید .

بنابراین شما از در دسترس بودن امکانات صحیح و سالم با کارایی مناسب حداکثر اطمینان را خواهید داشت. و به همان اندازه شما می توانید بر روی کسب و کار  یا تجارت اصلی خود تمرکز کنید این انتخاب شماست که چگونه  برنامه تعمیر و نگهداری تاسیسات خود را  مدیریت کنید که از دستاوردهای آن ، کاهش هزینه ها و مدیریت بحران  و زمان میباشد. 
تأسیسات برقی در یک ساختمان ممکن است به علل زیر در طول زمان ایمنی خود را از دست بدهد:

الف- کلیه بخشهای تأسیسات برقی یا قسمتهایی از آن در اثر مرور زمان یا در اثر عوامل محیطی فرسوده شود.
ب- در تأسیسات برقی دخل و تصرفهایی، بدون داشتن اطلاعات لازم و کافی، انجام شود.
پ- تعمیرات یا جابجائی هائی انجام شود که سبب ایجاد تغییراتی در تأسیسات برقی شود.

نظر به آنکه قسمت اعظم تأسیسات برقی در ساختمان پوشانده شده و در زمان بهره برداری قابل رؤیت نیستند، لازم است ترتیبی اتخاذ شود که کلیه اطلاعات مربوط به این تأسیسات در زمان اجرای کار ثبت و نگهداری شده و در زمان بهره برداری در اختیار ساکنین ساختمان قرار داده شود.
این مدارک باید در بازرسیهای دورهای مورد استفاده قرار گیرند.
مدارک لازم برای این منظور عبارتند از:
– نقشه های ساخت تأسیسات برقی.
– مشخصات وسائل و تجهیزات بکار برده شده در تأسیسات برقی.
– جزئیات اجرائی مقاطع حساس تأسیسات به صورت نقشه های کارگاهی یا عکس.

برای اطمینان از ایمنی تأسیسات برقی باید پس از پایان کار یا انجام هرگونه تغییرات و در فواصل زمانی معینی، این تأسیسات مورد بازرسی قرار گرفته و عملکرد آنها کنترل شود.