ارتباط با مدیریت

نورگستران شهر


ثابت :  ۸۸۵۸۰۷۲۳-۰۲۱

همراه : ۰۹۱۲۰۲۷۱۸۴۰ – عبداللهی

همراه : ۰۹۱۲۷۰۸۵۷۴۲ – آتشی

خلیل عبدالهی

گروه فنی و آموزشی نورگستران شهر

برقکاری ساختمان

 

درصورت نیاز به تبلیغات کالای برقی و یا خدمات خود، این فرم را تکمیل نمایید