آموزش  پسیو

توضیحات

 پسیو شبکه کامپیوتر:

الف) شناخت متعلقات شبکه

ب) نصب رک، هاب سوییچ، پانچ پنل، کیستون و سوکت شبکه

ج) کابل کشی با کابل شبکه