آموزش دوربین مدار بسته

توضیحات

دوربین مدار بسته:
الف) نصب دوربین مداربسته

ب) تنظیمات و نصب DVR

ج) کابل کشی و نصب BNC