آموزش کامل برق ساختمان

تومان۹۸,۰۰۰

حجم:۲۷۱m

زمان: ۲۵ دقیقه

توضیحات

فصل اول آموزش برق ساختمان

الف) زمان شروع برقکاری

ب) ایجاد خط تراز لیزری

ج)  نحوه قوطی گذاری و نصب کلید و پریز

د) آموزش سرسیم زدن و حوضچه قلع