آموزش شناخت انواع سیم و کابل

تومان۱۷۰,۰۰۰

توضیحات

آموزش برق ساختمان

 شناخت انواع سیم و کابل:

الف) انواع سیم و کابل

ب) جدول آمپر کابلها –

ج) موارد استفاده انواع سیم و کابل