فایل اکسل صورت وضعیت برق

تومان۵۰,۰۰۰

صورت وضعیت تجمیعی

فایل اکسل با قابلیت ویرایش

دارای ساختار شکست بر اساس پیشرفت کار

فایل خام بر اساس آیتم های موجود در زمینه اجرای برق ساختمان

توضیحات

فایل کامل اکسل صورت وضعیت برق

معمولا کلیه پرداختی ها از سوی کارفرما به پیمانکار در قالب نوعی جدول‌بندی و بر اساس پیشرفت فیزیکی کار در زمان تعیین شده میباشد. لذا کلیه پیمانکاران موظفند برای دریافت حق‌الزحمه خود، صورت وضعیتی از درصدبندی آخرین کارهای انجام شده را بعد از تایید ناظر ساختمان، به کارفرما تحویل داده و بر اساس مندرجات قرارداد اجرت دریافت کنند.

صورت وضعیت خام ارائه شده توسط گروه فنی نورگستران شهر در قالب فایل اکسل از نوع صورت وضعیت تجمیعی بوده که از درصدبندی ساختار شکست نیز بهره میبرد. به این معنا که تمامی عملیات اجرایی در آن تعریف میشود و در واقع اجرای هر آیتمی درصدی از کل پروژه بوده و به طبع درصدی از مبلغ کل را به خود اختصاص خواهد داد.

با وجود یک ساختار شکست اصولی میتوان براحتی هزینه نصب یک عدد چراغ روشنایی را محاسبه کرد، که نتیجه آن کاهش چشمگیر اختلافات متداول بین کارفرما و پیمانکار بر سر موضوع میزان کار انجام شده و مبلغ دریافتی می‌باشد.

در این صورت مرجع اصلی تعیین دستمزد رجوع به جدول صورت وضعیت بر اساس ساختار شکست خواهد بود.


فایل اکسل نمونه قابل دانلود، بر اساس اجرای برق در یک ساختمان تجاری و اداری در ۴ طبقه و ۱۶۰۰۰متر زیربنا تنظیم شده که میتوان بر اساس نیاز تعداد طبقات و آیتمها را به دلخواه تغییر داده و درصدبندی نمود.


نمونه فاکتور برق کشی ساختمان