ارتباط با مدیریت

نورگستران شهر


ثابت :  ۸۸۵۸۰۷۲۳-۰۲۱

همراه : ۰۹۱۲۰۲۷۱۸۴۰ – عبداللهی

همراه : ۰۹۱۲۷۰۸۵۷۴۲ – آتشی

خلیل عبدالهی

گروه فنی و آموزشی نورگستران شهر

برقکاری ساختمان

درصورت نیاز به تبلیغات کالای برقی ویا خدمات خود، فرم زیر را تکمیل نمایید: 


توضیح کوتاه