انتقال برق بوسیله کابل های نانولوله کربنی

طبق گفته محققان در دانشگاه رایس رسانایی الکتریکی کابل‌های نانولوله‌ای می‌تواند در حد رسانایی سیم‌های فلزی باشد، در حالیکه وزن آنها بسیار کمتر است. این محققان با نانولوله‌های کربنی دو جداره یک کابل انتقال برق ساخته و بوسیله آن یک لامپ فلورسانت را در ولتاژ استاندارد شبکه روشن کردند.

اریک باریرا از دانشگاه رایس و یکی از این محققان، می‌گوید که کابل‌های بسیار رسانای مبتنی بر نانولوله‌های کربنی می‌توانند کارایی همانند کابل‌های فلزی مرسوم داشته باشد و در همان حال وزن آنها حدود یک ششم باشد. این کابل‌ها را می‌توان در کاربردهای نظیر صنایع هواپیمایی و خودروسازی که در آنها وزن یک فاکتور مهم است، بطور گسترده استفاده کرد و حتی ممکن است در آینده جایگزین سیم‌کشی مرسوم در خانه‌ها شوند.