علایم اختصاری کابلهای لاستیکی و پلاستیکی به شرح زیر می باشد : 

۱-کابل با هادی مسی مطابق استاندارد VDE N
۲-کابل با هادی آلومینیومی مطابق استاندارد NA
۳-عایق پروتودور PVCاولین Y در توالی حرف Y
۴-عایق پروتونن PETاولین Y2 در توالی حرف Y2
۵-علامت کاغذ متالیزه دور عایق سیم H
۶-باندراژ محافظ فولادی F
۷-باندراژ محافظ فولادی R
۸-باندراژ محافظ فولادی به شکل نوار B
۹-هادی مسی متمرکز در کابلهای فشار ضعیف C
۱۰-علامت سیم صفر که بصورت لوله دور عایق سه سیم دیگر پیچیده شده C
۱۱-سیم زمین C
۱۲-کابل خرطومی CW
۱۳-غلاف مسی S
۱۴-مفتول نگهدارنده برای کابلها در هوا T
۱۵-غلاف پروتودور Y
۱۶-روپوش پروتونن Y2

بعد از حروف اختصاری تعداد سیم های داخل کابل و مقطع آنها با عدد مشخص و نوع مقطع با حروف زیر تعیین می شود : 

r : مقطع گرد s : مقطع مثلثی e : هادی یک رشته ای m : هادی چند رشته ای

معمولاً ولتاژ نامی فازی را با Vo و ولتاژ خطی را با حرف V بعد از علامات اختصاری ذکر می کنند.

مثال : مشخصات کابل زیر را بخوانید. NYY 3*50+ 25    sm(0/6 /1kv)

کابل سه فاز با هادی مسی به مقطع ۵۰ میلی متر مربع و سیم نول به مقطع ۲۵ میلی مترمربع با مقطع مثلثی چند رشته ای با عایق و غلاف پروتودور (pvc) برای ولتاژ ۶/۰ کیلو

وات فازی و ۱ کیلو ولت خطی بدون محافظ. چون این کابل دارای نوار محافظ نیست در جایی مصرف می شود که هیچگونه فشار مکانیکی به آن وارد نشود.