طراحی و تولید ابداعات جدید الکترونیکی به سفارش شما 

     دستگاه نویسنده در هوا

شیوه نوین تبلیغات که میتواند جایگزین تابلوهای روان متداول در بازار باشد. بوسیله این نوع ابزار میتوان بیشتر از بقیه دیده شد..!

    سیبل هدفگیری لیزری   

شبیه سازی صدا و ضربه شلیک تپانچه و شلیک بوسیله نور لیزر بر روی سیبل هدف حداکثر مسافت ۳۰ متر

    بازی مسابقه ای تست اعصاب

حرکت حلقه فلزی در امتداد یک مسیر میله ای و امتیاز گیری بر اساس تعداد خطا

    بازی تست حافظه نور و صدا 

      ارائه کلیه خدمات تخصصی برق ساختمانی ، اداری و تجاری

 

انجام پروژه های سخت افزار و اینترنت اشیا