کلید محافظ جان

کلید محافظ جان انسان چیست؟

کلید محافظ جان یک رله دیفرانسیل اتوماتیک می باشد که ظرف مدت ۲/۰ ثانیه، بر اثر بروز برق گرفتگی، مدار را به صورت تک فاز یا سه فاز قطع می کند .
کلید های حفاظت از جان از اصول حفاظت دیفرانسیل استفاده می کنند . بدین صورت که کلیه سیمهای فاز و نول در شبکه وارد این کلید می شوند. در داخل این کلید یک CT ترانسفورماتور جریان قرار دارد که کلیه سیمها از وسط هسته این CT عبور میکنند و اولیه ترانس را تشکیل میدهند. با این عمل و با توجه به خصوصیات CT جمع جبری جریانهای عبوری از داخل کلید بدست می آید. حال در صورتیکه این مقدار بیشتر از ۳۰میلی آمپر باشد کلید فیدر، جریان خروجی را قطع میکند .

کلید محافظ جان

به بیان ساده درصورت وجود جریان ، جریانهای وارد شده به سیستم توسط سیمهای فاز از طریق سیمهای فاز و نول برنمی گردد.
مسلما هنگام برق گرفتگی مسیر جریان از فاز به بدن شخص و از بدن شخص به زمین خواهد بود .در واقع جریان نشتی که باعث ایجاد جریان در خروجی CT میشود، کلید حفاظت از جان خواهد شد. ۳۰میلی آمپر حداکثر جریان مجاز عبوری از بدن انسان است که نمی تواند باعث بروز برق گرفتگی شود.
کلید محافظ جان به صورت سه فاز و تک فاز موجود است. که در نصب، این کلید ها در مسیر ورودی فاز و نول مصرفی قرار میگیرد . به عبارت دیگر فاز و نول داخل این کلید شده و به صورت سری در مسیر ورودی برق قرار می گیرد . به عنوان نمونه در منازل مسکونی این کلیدها بعد از کنتور برق قرار می گیرد و فاز و نول داخل این کلید شده و سپس به کلید مینیاتوری وارد می شود.برقکار ساختمان علت پریدن کلید مینیاتوری

آموزش برق ساختمان