استخدام برقکار

استخدام برقکار

استخدام برقکار ساختمان

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر

کارآموز برقکاری با حقوق پذیرفته می شود

بصورت تمام وقت –  نیمه وقت (۳ روز در هفته) در محل پروژه ساختمانی در سطح شهر تهران و حومه


 تهران و حومه …

تسویه ماهیانه (دستمزد بر اساس تعداد روز کارکرد محاسبه میشود)

ارائه بیمه و جای خواب مقدور نیست

ساعت کار : ۸ الی ۱۷

در صورت امکان، محل کار ،نزدیک به محل سکونت خواهد بود.

استخدام برقکار

فروشگاه لوازم برقی در صورت تمایل به همکاری، < فرم استخدام برقکار > را تکمیل بفرمایید.

آموزش برق